Wij zijn er voor jou
Jij bent er voor hem

Dit kun jij betekenen

Iedere cliënt krijgt de begeleiding zoals afgesproken, omdat jij als teamleider de randvoorwaarden goed hebt geregeld. De teamleden weten wat er van ze verwacht wordt en voelen zich in hun werk gesteund door jou. En doordat je zelf meewerkt in het team ervaart de cliënt je ook als vertrouwd aanspreekpunt.

Het is belangrijk dat je tijdig teamontwikkelingen signaleert, hierop anticipeert en processen verbetert. Daarbij overleg je met betrokkenen en schakel je indien nodig deskundigen in. Je doet alles om de cliënt de kwaliteit te kunnen bieden die in het persoonlijk plan met hem of haar is afgesproken. Dankzij je heldere en tijdige communicatie komt een cliënt dus nooit voor verrassingen te staan. Je houdt altijd oog voor de beschikbare middelen die je op verantwoorde, creatieve wijze inzet, waarbij je regelmatig zakelijke afwegingen moet maken. En wanneer er beleidswijzigingen zijn, zorg jij dat deze binnen jouw team bekend zijn en geïmplementeerd worden. Tot slot draag je elke dag de visie van ASVZ uit.

Dit neem je mee

Je hebt minimaal een passend mbo 4-diploma, een afgeronde managementopleiding (of bent bereid deze te volgen) en ervaring met coachend leidinggeven. Het praktisch vertalen van organisatievisie, beleid en financieel-administratieve inzichten zie jij als je dagelijks werk. Je werkt zelfstandig maar weet op het juiste moment de sectormanager en/of het multidisciplinaire team in te schakelen. Het meewerken volgens rooster doe je met dezelfde vanzelfsprekendheid als het aansturen van je team. Je neemt je verantwoordelijkheid voor het behalen van gestelde team-, sector- en/of organisatiedoelen en weet iedereen hierin mee te nemen en te stimuleren.

Bekijk video

ASVZ laat mensen groeien

Waar wil je werken?

ASVZ kent diverse cliëntdoelgroepen en verschillende soorten woningen met elk hun eigen vorm van begeleiding.

  • Reguliere woonbegeleiding: Dit zijn zeer uiteenlopende doelgroepen, van jong tot oud en met een gevarieerde zorgvraag. Dit betekent dat je flexibel moet zijn, graag zelfstandig werkt en cliënten onvoorwaardelijk wil begeleiden en/of verzorgen.
  • Ondersteuning thuis: Cliënten die ondersteuning thuis krijgen wonen zelfstandig en hebben vaak een baan. Het kunnen zowel individuele cliënten als gezinnen of jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek zijn. Je geeft je begeleiding aan huis en/of online. Dat betekent dat je zelfstandig en initiatiefrijk moet zijn om je cliënten naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid te coachen.
  • Intensieve begeleiding: Je werkt met cliënten met een diversiteit aan (ernstig) moeilijk verstaanbaar gedrag. Een veilige en duidelijke omgeving is essentieel om deze cliënten bij hun dagelijkse activiteiten te stimuleren. Dit betekent dat je actief en ondernemend bent, goed kunt communiceren, kunt begeleiden “met de handen op de rug’’ maar indien noodzakelijk ook fysiek kunt inspringen.
  • Dagbesteding: Op werkdagen kunnen cliënten verschillende activiteiten doen. Zowel belevingsgericht en creatief als arbeidsmatig, en zowel binnen als buiten. Je geeft cliënten hierbij de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten en diverse vaardigheden te ontwikkelen. Jij ziet dit als een vak en vertaalt dit naar een passend aanbod voor iedere cliënt, waarmee je bijdraagt aan de kwaliteit van zijn of haar leven.
  • Bijzondere zorg: Deze cliënten hebben een ernstige meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperking. Heb je een voorkeur voor verpleging en verzorging, kun je goed observeren en weet je zelfs de kleinste signalen van een cliënt te vertalen naar een zorgvraag, dan ben je hier op je plek.

Heb jij een voorkeur voor een bepaalde doelgroep? Geef dit aan als je besluit te solliciteren!

Vacatures

Meewerkend teamleider MVB Volwassen

Teamleider
Gemiddeld 28-32 uur
Rotterdam/Rijnmond
FWG 50 €2.728 - €3.895

Meewerkend teamleider (Schoorstraat 4-06)

Teamleider
minimaal 28uur per week
Udenhout eo
FWG 50 €2.728 - €3.895

Meewerkend teamleider (Ouderinitiatief Samenthuis)

Teamleider
minimaal 28 uur per week
Udenhout eo
FWG 50 €2.728 - €3.895

Meewerkend teamleider LVB ouder wordend

Teamleider
Gemiddeld 32 uur
Rotterdam/Rijnmond
FWG 50 €2.728 - €3.895

Meewerkend teamleider Intensieve begeleiding (Schoorstraat 4-31)

Teamleider/Intensieve begeleiding
gemiddeld 32-36 uur
Udenhout eo
FWG 50 €2.728 - €3.895

Teamleider Ondersteuning Thuis (Rotterdam)

Teamleider/Ondersteuning thuis
Gemiddeld 28-36 uur per week.
Rotterdam/Rijnmond
FWG 55 €2.938 - €4.304

Meewerkend teamleider jeugd (De Break)

Teamleider/Ondersteuning thuis
Gemiddeld 32-36 uur per week.
Drechtsteden/Waardenland
FWG 55 €2.938 - €4.304

Meewerkend teamleiders Intensieve begeleiding (Parkwonen)

Teamleider/Intensieve begeleiding
Gemiddeld 32-36 uur per week
Drechtsteden/Waardenland
FWG 50 €2.728 - €3.895

Teamleider

Teamleider
Gemiddeld 28-32 uur per week.
Rotterdam/Rijnmond
FWG 50 €2.728 - €3.895

Teamleider Beheer en Onderhoud

Staf & ondersteuning/Teamleider
Gemiddeld 36 uur per week.
Drechtsteden/Waardenland/Rotterdam/Rijnmond
FWG 50 €2.728 - €3.895
Bekijk meer