Geestelijk verzorger

Gemiddeld 18 uur per week. - Udenhout eo
Reacties voor: 14-04-2021

Solliciteren

Je werkzaamheden

  • Begeleiding en ondersteuning van cliënten en hun begeleiders op het gebied van levensbeschouwing, zingeving en ethiek;
  • Verzorgen van liturgische vieringen;
  • Verzorgen van (afscheids)rituelen, passend bij de levensbeschouwing van de cliënten, zoals het leiden van uitvaarten;
  • Het ontwikkelen van levensbeschouwelijke/zingevende activiteiten passend bij de diverse doelgroepen;
  • Je draagt samen met je collega’s bij aan de ontwikkeling van de vakgroep gericht op het eigentijdse en tot de verbeelding sprekende invulling van het vak geestelijke verzorging;
  • De eigen professionaliteit inzetten in de verschillende overlegvormen;
  • Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers door het geven van trainingen en het verzorgen van lessen in de leergangen van ASVZ;
  • Mogelijk deelname aan Team Ethiek Ondersteuning;
  • Het onderhouden en vergroten van een netwerk met vertegenwoordigers van andere religies en levensovertuigingen.


Werkplek
Regio Brabant; locatie Vincentius in Udenhout en woningen van ASVZ in Brabant.

Je profiel
Wij zijn op zoek zijn naar een geestelijk verzorger die onze vakgroep voor 18 uur per week komt versterken.

Je bent verantwoordelijk voor het verlenen van de geestelijke verzorging aan cliënten op het gebied van zingeving, ethiek en levensvragen met behulp van individuele en groepsgesprekken, vieringen, rituelen en symbolen. Daarbij houd je rekening met de levensovertuiging van de cliënt, familieleden en relaties.

Je hebt een doorleefde visie op jouw spiritualiteit en inzicht in hoe die zich verhoudt tot andere visies. Je bent in staat om vanuit je eigen spiritualiteit/geloofsovertuiging en in verbinding daarmee er te zijn voor alle cliënten en medewerkers die een beroep doen op jouw ondersteuning. Je kunt je op een integere wijze verhouden tot cliënten die een andere levensovertuiging hebben dan de christelijke.

Je bent ondernemend, energiek, creatief en daarbij vooral een eigentijdse geestelijk verzorger, die tegelijk ook gevoel heeft voor levensbeschouwelijke tradities (overwegend Rooms-Katholiek) van de cliënten wonend op Vincentius.

Affiniteit en kennis van de Rooms-Katholieke traditie is een pré.

De functie is solistisch, binnen een groot verband aan zorgondersteuners. (Twee collega’s zijn werkzaam op andere locaties.)
Professionaliteit, zelfstandigheid en integriteit zijn belangrijke eigenschappen. Kennis en ervaring in de zorg, en dan speciaal in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een pré.

De theologische scholing is minstens op hbo niveau. Contactuele, schriftelijke en digitale vaardigheid horen bij de functie. Door middel van trainingen geef je de kennis rond levensbeschouwing door aan begeleiders. Het gesprek met de cliënten vraagt allerlei creatieve mogelijkheden die jij kunt inzetten.

Bijzonderheden
Wij zien levensbeschouwing als een waarde(n)vol deel van het leven. Kleurrijk en divers. Rijk geschakeerd van geloof tot aan kleine rituelen van aandacht. Daarin heeft de geestelijk verzorger een herkenbare plek in de organisatie. Met de eigen levensbeschouwing als kracht biedt je in gesprek met anderen de ruimte om de mogelijkheden van de ander te herkennen en in te zetten als zingeving voor het leven. Alles passend binnen de zorgvisie van ASVZ en passend bij de statutaire uitgangspunten die zijn overeengekomen.

Ons aanbod
Bij ASVZ zien we graag dat je het naar je zin hebt. Een prettig werkklimaat en goede arbeidsvoorwaarden helpen hierbij. Voor de secundaire arbeidsvoorwaarden werken we bij ASVZ met een meerkeuzesysteem. Dit betekent dat je zelf aanvullende arbeidsvoorwaarden kunt kiezen die passen bij je persoonlijke situatie. Ook besteden we veel aandacht aan je loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en bieden wij mogelijkheden te investeren in je vitaliteit.

Salaris
FWG 60 volgens de CAO gehandicaptenzorg.

Meer informatie en solliciteren
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Astrid van Leeuwen, bestuurssecretaris, tel.nr. 06-23503420 of avleeuwen@asvz.nl. Uw cv en sollicitatiebrief kunt u opsturen naar de afdeling P&O van ASVZ t.a.v. de heer R.S. Meerens, rmeerens@asvz.nl

Deel deze vacature

Gerelateerde vacatures

Bestuurssecretaris

Staf & ondersteuning - 36 uur. - Drechtsteden/Waardenland

Senior Projectmanager Carante Groep

Staf & ondersteuning - gemiddeld 36 uur per week. - Drechtsteden/Waardenland

Project Management Officer Carante Groep

Staf & ondersteuning - gemiddeld 36 uur per week. - Drechtsteden/Waardenland

Arts AVG en/of Basisarts

Staf & ondersteuning - Gemiddeld aantal uur per week is in overleg. - Drechtsteden/Waardenland