Privacy policy

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen.

De gegevens van je sollicitatie zullen maximaal 12 maanden worden bewaard en daarna worden vernietigd.