Disclaimer

ASVZ besteedt bijna dagelijks zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op haar website. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is of onjuistheden bevat.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u contact op te nemen met ons. Gegevens over het gebruik van onze site die wij krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Auteursrecht
Op alle items op de website van ASVZ rust auteursrecht. Voor het overnemen ervan dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van ASVZ. Linken en verwijzen naar de internetpagina's van ASVZ mag altijd. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Aansprakelijkheid
ASVZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

ASVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan haar toegezonden e-mails en faxen.

Privacy statement

ASVZ respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Wij vinden dat goede cliëntenzorg samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

  • door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (bijvoorbeeld door Google Analytics).
  • wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.
  • Eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij ASVZ?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

De website wordt beheerd door PR en Communicatie. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is ASVZ formeel de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens - bij voorkeur - indienen door een e-mail te sturen naar pr@asvz.nl. Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna, binnen de wettelijke termijn, contact met u opnemen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 augustus 2016. ASVZ behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.